Mapa působnosti

Kraj Vysočina

  TV Program plus - distribuce inzertního čtrnáctideníku s nákladem 22.400 výtisků
  Roznos letáků a tiskovin - orientační pokrytí v roce 2014