Využijte naše služby a splňte svůj povinný podíl OZP zaměstnanců pomocí náhradního plnění.

Co je náhradní plnění

Každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) a to v povinném podílů 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. V případě, že firma nezaměstnává požadovaný počet OZP, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Náhradní plnění představuje ideální alternativu, pokud vaše firma nemůže přímo zaměstnávat OZP a zároveň chcete ušetřit na zmíněném odvodu státu. Ke splnění povinnosti tak stačí nakoupit zboží (služby) od společnosti, která zaměstnává více jak 50% OZP.

Jak splnit povinný podíl ?

V ČR máme možnost plnit povinný podíl přímým zaměstnáváním, finančním odvodem státu, ale i náhradním plněním, tedy odběrem výrobků, služeb či zadáváním zakázek společnostem s více jak 50% podílem OZP zaměstnancům. Využít náhradní plnění má tedy hned dvě výhody. Splníte státem zadanou povinnost o zaměstnávání OZP a využijete k tomuto reklamní předměty, inzerci, nebo některou z mnoha možností propagace Vaší společnosti.

Náhradní plnění 2018

Doporučujeme odebrat zboží (služby)  pro náhradní plnění s dostatečným předstihem. Jakožto poskytovatel náhradního plnění máme limit, a sice zákonem stanovenou maximální výši poskytování  pro náhradní plnění za každého našeho OZP zaměstnance.

Proto doporučujeme odebrat náhradní plnění co nejdříve

Povinný podíl pro rok 2018

Jste zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci? Přemýšlíte, jak v roce 2018 splníte povinný podíl státu? Máme pro Vás řešení.

Novela zákona

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Změna, která nastane od 1. 10. 2017:

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.